Lätta lyft

De unika produkter som är kopplade till varumärket Lätta Lyft®
har utvecklats för personer med rörelsehinder, assistenter
och anhöriga, för att underlätta och göra livet bekvämt
till vardags och till fest, hemma och på resa, ute eller inne.
Upphovsmakaren, som själv är rörelsehindrad, testar allt
under lång tid, oftast flera år och i många olika situationer
innan produkterna marknadsförs.
Egna erfarenheter ligger till grund i utvecklingsprocessen.
Det har visat sig vara bra även för många andra.
www.lattalyft.se 

Vi gillar Lätta lyft

Tillbaka