Värdegrund

Verksamhetsansvarig och anställda arbetar aktivt för att, du ska känna dig bemött som
den individ du är, samt att respektera din integritet. Integritet handlar om att ha rätt till
sina känslor, sin kropp, sin tro, sina saker och det egna utrymmet mm.

Målet med personlig assistans hos oss, är att din assistans blir, så som du vill ha den.
Du ska inte behöva begränsas, det skall vara möjligt för dig, om du t.ex. vill utöva ett
fritidsintresse, göra en resa, studera, bedriva verksamhet eller arbeta.

Tillbaka