Godkänd av IVO

Vi har tillstånd av IVO att bedriva personlig assistans för vuxna och barn

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar
  efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som
  uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

  Lämplighetsprövning enligt 26 § LSS har utförts av IVO den 24 juni 2015.
  Beslut: Utan anmärkning.

Tillbaka