Assistansersättning

Vem kan få assistansersättning?

Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven
som att tvätta dig, klä dig, äta, kommunicera, kan du få assistansersättning.

Du måste också tillhöra någon av följande grupper:
Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter
en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv.
Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning.

Tillbaka