Frågor och svar

Att få rätt assistans, kan vara att få livet tillbaka

Det finns personer som behöver assistans, men som av olika anledningar inte har fått det.
Det är inte alltid enkelt att på egen hand sätta sig in i lagar, regler, ansökningsprocesser och överklaganden. Vi har den kunskapen och vi hjälper dig med att söka den assistans
som du är berättigad till.

Vad är assistansersättning?
Betalning ur statliga eller kommunala medel för att skapa livsrum för funktionshindrade.

Vem betalar assistansersättningen?
Det gör Försäkringskassan eller kommunen!
Klicka här för mer info
Vem kan få assistansersättning?
Följande villkor skall vara uppfyllda!
Klicka här för mer info

Vad används assistansersättningen till?
Att bland annat anställa personliga assistenter!
Täcka assistansomkostnader m.m.

Hur får man assistansersättning?
Genom ansökan till berörd myndighet! Detta hjälper Vi Assistans dig med.

Vad kostar det att söka assistansersättning?
Ingenting! Bara tid och vårt engagemang.

Vad skall man göra för att få assistansersättning?
Man kontaktar oss som vet hur man går tillväga!

Tillbaka