Värderingar

Alla människor med en funktionsnedsättning har enligt oss rätt till
den assistans de behöver för att få ett bra liv.

Vi bedriver personlig assistans för dig, utifrån ett förhållningssätt som främjar
möten på jämlika villkor, där du är en resurs för oss och vi en resurs för dig.
Att mötas subjekt till subjekt istället för subjekt till omvårdnads objekt främjar
jämlikhet, förståelse, respekt och tillit.

Den kvalitet på assistansen som du förväntar dig får du med oss på Vi Assistans.

Tillbaka