Kontaktansvarig

Därför är jag engagerad i ett assistansbolag

Jag har vuxit upp i en miljö där man inte gett upp i första taget. Min mor är funktionsnedsatt sedan 45 år tillbaka. Hon har alltid varit och är en förebild för mig.
Hon har bland annat varit aktiv under många år i olika handikappsorganisationer runt om

i landet. Jag har även en bror som har ett funktionshinder och min far vet hur det är att kämpa för hans rättigheter. Därför har jag lärt mig att man måste kämpa för sina och andras rättigheter.

Jag arbetar med personalfrågor, ekonomi och ansvarar för kontakten mellan klienten och Vi Assistans. Det är mig, du kontaktar i första hand, om du har frågor, funderingar eller bara vill komma med olika förslag som kan göra assistansen ännu bättre.

Det är en snårskog med regler som måste följas, för att assistansen ska få den mening, den är avsedd för. Min vision är att den som anlitar oss på Vi Assistans ska känna trygghet och tillit till oss, detta gör att vi fungerar tillsammans.

På fritiden umgås jag med min familj och det håller mig på gott humör. Jag vill att människor ska må bra och därför försöker jag alltid vara ödmjuk och vara en god lyssnare. Jag har också lärt mig att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Daniel Lindeberg

Tillbaka