Anhörig/närstående

Anhörig, närstående eller god vän. Vänd er till oss på Vi Assistans när du:

• vill ha hjälp och stöd med det som rör personlig assistans.
• behöver expertis inom lagar och förordningar gällande LSS.
• är i behov av hjälp med exempelvis ansökningar och överklaganden.
• upplever att det känns svårt och behöver råd.
• saknar en part att diskutera och bolla frågor med.

Kontakten med oss är kostnadsfri.

Tillbaka