Timschablon

Beslut om timschablon för assistansersättning

För 2019 räknas schablonersättningen per timme för den statliga assistansersättningen upp med 4,4 kronor. Schablonersättningen är den statliga ersättningen för kostnader per timme att bedriva personlig assistans.
Timschablonen höjs med 1,5 procent till 299,80 kronor per timme, vilket innebär en höjning med 4,4 kronor i timmen jämfört med 2018.

Schablonersättningen ska möjliggöra för personlig assistans av god kvalitet. Den ska bland annat täcka in personalens lön och utbildning, insatser i arbetsmiljön och assistanskostnader.