Hur gör vi

Tillsammans gör vi en handlingsplan som passar den som ska ha assistans

Vid ett personligt möte kommer vi överens om assistenternas löner, försäkringar
och pensionsavtal. Vi pratar även om hur stort omkostnadskonto du behöver och
hur mycket utbildningskostnader som behövs för att du ska få den kvalitet du vill
ha på din assistans. Därefter rekryterar vi assistenter tillsammans med dig om du
inte redan har några.

Kontakta oss på tel: 031-387 56 00 om du vill veta mer eller mejla oss på: vi@viassistans.se

Tillbaka