Personlig assistans i tiden, där vi fungerar tillsammans